Algemene ledenvergadering Wijkraad Welgelegen

 

Jaarlijks komen de leden, bewoners, belangstellenden en het bestuur bjj elkaar om de jaarverslagen goed te keuren en andere punten te bespreken. Ook dit jaar hebben we weer een leuke gastspreker. Vorig was wethouder Paul Blokhuis (momenteel staatsecretaris) aanwezig om een betoog te houden over huisvesting van mensen die voorheen buiten de maatschappij werden gehouden.

Wilt u zich aanmelden voor de vergadering dan weten we hoeveel versnaperingen we in huis moeten halen.

woensdag 18 april 2018 in het gebouw van de WoonMensen aan de Deventerstraat 54 in Apeldoorn om 20:00 uur.

 

 

Share

De algemene ledenvergadering is op woensdag 18 april om 20:00 uur. Het adres is Deventerstraat 54 te Apeldoorn. Gebouw van de Woonmensen.U kunt zich hier aanmelden.

 

Het verslag van de vorige vergadering stond in het juni nummer van 2017.

 

Het secretarieel jaarverslag en het financieel jaaverslag staan in het nummer van februari 2018.Het secretarieel jaarverslag en het financieel jaaverslag staan in het nummer van februari 2018.

Share

IM 2018 feb

 

 

Op de voorpagina van het IM is een foutje geslopen, want het artikel over AED's in de wijk staat pas in het juninummer. Via de site van het Rode Kruis kunt u zien waar AED's staan in de wijk. Mensen die opgeleid zijn om met een AED om te gaan kunnen zich aanmelden om standby te staan. https://www.rodekruis.nl/ehbo/aed-in-de-buurt/

 

 

 

Share

SAM 0231 (Medium)

De wijkraad Welgelegen bestaat 25 jaar

 

In 2017 viert de wijkraad Welgelegen haar 25-jarig bestaan. Er is in het bestuur lang over gedubd hoe dit heugelijke feit gevierd moest worden. Een aantal mogelijkheden is besproken, en een daarvan was het aanbieden van een kunstwerk aan de bewoners van de wijk. Dit idee is uitgewerkt. Op 4 november is het kunstwerk aangeboden aan de bewoners van Welgelegen. 

SAM 0242 (Medium)

 

 

Het kunstwerk, een bank, is ontworpen door Tirza Verrips, een bekend Apeldoorns kunstenaar die al veel mooie dingen heeft gemaakt. Het is natuurlijk geen ‘gewone’ bank geworden, hoewel u er wel op kunt zitten.

Het kunstwerk verwijst naar een vroegere geschiedenis van het landgoed Welgelegen, met het landhuis waar ooit, begin 19e eeuw, admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen woonde. Van Kinsbergen heeft naam gemaakt in de 4e Engelse oorlog (1781) in het bijzonder door de zeeslag bij de Doggersbank in de Noordzee. Hij zou dan ook later benoemd worden tot graaf van Doggersbank.

De admiraal werd in het landhuis verzorgd door drie freules. De koosnamen van hen, Keetje, Jetje en Sweertje, zijn in de vorm van drie stalen bollen op het kunstwerk aangebracht. Ook het gedicht, van Tirza zelf, gegraveerd in een granieten plaat aan de zijkant van de bank verwijst naar landgoed en landhuis.

Ach, en de naam van de bank? Wat dacht u van ‘de Doggersbank’?

Op zaterdag 4 november heeft Tirza samen met wethouder Detlev Cziesso het kunstwerk, na een korte inleiding van wijkraad voorzitter Bert Huiskamp, onthuld.

De onthulling werd nog extra opgeluisterd doordat drie leden van het wijkraadbestuur uitgedost waren als de freules Schimmelpenninck van der Oije. Tirza ging gekleed als de admiraal zelf.

Gaat u eens kijken. En ga ook eens op de bank zitten. U heeft dan een prachtig uitzicht op de brug De Freule, ook een kunstwerk van Tirza!

SAM 0260 (Medium)

SAM 0303 Medium

Share

Lente 2017

'De lente is begonnen. Het mooie weer van de laatste tijd heeft ervoor gezorgd dat de paddentrek voorzichtig op gang komt. U weet, elk jaar weer worden in deze tijd vrijwilligers gezocht om de padden te 'begeleiden' richting de vijvers. Indien u mee wilt helpen de padden te helpen dan kunt u zich aanmelden via www.apeldoorn-actueel.nl'.
Paddentrek

 

Share

De wijkraad Welgelegen is een vereniging die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40104389.

De wijkraad hanteert een statuten en een huishoudelijk regelement. Deze zijn hier te vinden.

Share

Stand van zaken speelweefsel in Welgelegen

We willen u graag bijpraten over de stand van zaken omtrent de verbetering van het speelweefsel in Welgelegen. De door ons bedachte locatie is niet geschikt en we zoeken naar andere mogelijkheden. U leest eerst hoe we te werk zijn gegaan en vervolgens waarom het niet gelukt is. Tenslotte vertellen we u wat de verdere stappen zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2016 presenteerde speelweefseldeskundige Karsten Orth een kaart van Welgelegen. Op deze kaart stonden plekken waar de de speelvoorzieningen konden worden verbeterd of waar er iets nieuws en moderns kon worden ontwikkeld. De wijkraad ging hier mee aan de gang en samen met hem en de gemeente Apeldoorn hebben we een plek gevonden waar een nieuwe of betere voorziening zou kunnen komen. Dit is het bosje aan het einde van de Morellenlaan, grenzend aan de Groenoordlaan.

Daarom heeft de wijkraad samen met de gemeente Apeldoorn eind augustus een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze samenkomst toonden de omwoners geen enthiousiasme. De meestgehoorde reden was dat het teveel geluidsoverlast zou veroorzaken. Omdat ook de Hertog van Gelreschool niet veel brood zag in een verbetering van de speelplek, hebben we samen met de gemeente besloten om deze plek verder met rust te laten en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden in de wijk.

Samen met Jos van Nuenen -stadsdeelmanager Apeldoorn N-O - en Karsten Orth kijken we nu naar nieuwe mogelijkheden om onze wijk leuker te maken voor spelende kinderen en ouderen. De andere locatie de we voor ogen hadden was bij de Perenlaan en het Mheenpark, maar dat ligt niet op het grondgebied van onze wijk. We houden u op de hoogte!

 

 

 

 

 

Share

Verlichting op het speelveld bij de Dianalaan

 

In april van 2015 heeft de wijkraad een enquête gehouden onder alle omwonenden van het speelveld bij de Dianalaan. (locatie Welgelegen Zuid --> Achillesstraat-Dianalaan-Argusstraat)

Diverse mensen hebben aan bestuurslid Kees van Assenbergh gevraagd om verlichting. In 2011 was er veel onrust op het speelveld door overlast van hangjongeren en destijds is besloten dat er geen verlichting moest komen, omdat dit een aanzuigende werking zou hebben.

We zijn nu ongeveer 5 jaar verder en de overlast van hangjongeren is minder. Toch is het een zeer donkere plek en bewoners kunnen niet zien wat daar gebeurt. Bijna twee op de drie bewoners heeft de enquête ingevuld. Drie bewoners waren tegen omdat ze bang waren voor een aanzuigende werking van hangjongeren of omdat het lichtvervuiling geeft.

De wijkraad heeft als standpunt ingenomen dat er meer verlichting moet komen en overlegt nu met de gemeente hoe dat ingevuld kan worden. De gemeente is aan het onderzoeken of dit op een passende manier kan worden opgelost. Dit onderwerp heeft aandacht van de wijkraad en zal een vervolg krijgen. In ieder geval zullen er geen felle lampen op het veld komen. De wijkraad houdt u op de hoogte.

Share

Share

We hebben een nieuwe crossbaan in Welgelegen. Op de kaart staat waar hij precies is.

 

Crossbaantje Molenstr. 1-verkleind

 

 

Share

Nieuws

 

Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen 2013

Op dinsdag 14 mei organiseerde Wijkraad Welgelegen haar Algemene Ledenvergadering. Dit jaar met een bijzonder thema: burgerparticipatie. De gemeente vraagt haar bewoners om steeds meer taken zelf te doen. Martin Zwan van PLANterra geeft een presentatie over dit onderwerp, daarna kunt u in discussie met Wethouder Paul Blokhuis. Een mooie reden om de ALV te bezoeken!
Dit is de agenda van de ALV, dit is het verslag van de ALV van 2012 en dit is het jaarverslag van de wijkraad over 2012.

High Tea

Nadat wij in 2012 met groot succes een brunch hebben georganiseerd voor de oudere inwoners van onze wijk, doen wij dat in 2013 over met een High Tea. Bent u inwoner van onze wijk en 60 jaar of ouder, dan bent u op 5 oktober 2013 van 14.30 tot 17.00 uur van harte welkom in het pand van De Woonmensen aan de Deventerstraat. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onderhoud De Freule

De Wijkraad maakt zich zorgen over de staat van onderhoud van brug De Freule. Nadat we deze brief aan de verantwoordelijk wethouder hebben verstuurd hebben we verschillende gesprekken met de gemeente gehad en hebben we deze brief van de gemeente ontvangen. Hierin staat op welke wijze de gemeente dit jaar en de komende jaren het onderhoud gaat uitvoeren.

Vrijwilligers gezocht

De Wijkraad is op zoek naar vrijwilligers die 3 x per jaar in een aantal straten ons Infomagazine wil bezorgen. Wilt u wat doen voor onze wijk, dan is dit uw kans. Laat een bericht achter via onze contact-pagina of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Vereniging

De wijkraad is een vereniging en een vereniging kan niet zonder leden. De wijkraad heeft als doel dat minimaal de helft van de 'voordeuren' in de wijk lid is van de wijkraad. Maar, hoe meer mensen lid zijn hoe beter. Onze leden zijn onze achterban, hoe groter die achterban hoe beter de Gemeente naar ons luistert.
U kunt lid worden van de wijkraad door het overmaken van € 6,00 per jaar op SNS Bankrekening 85.92.40.215 ten name van "Wijkraad Welgelegen", onder vermelding van postcode en huisnummer. Een hoger bedrag is altijd welkom.

Share

Subcategorieën