Werkterrein

De gemeente Apeldoorn is onderverdeeld in Wijken en Dorpen. Een van de wijken is de Welgelegen. Deze wijk ligt direct ten oosten van het centrum van Apeldoorn. De westelijke grens is het Apeldoornse kanaal en de zuidelijke grens het spoor van Apeldoorn naar Deventer.

Doelstelling

De wijkraad Welgelegen behartigt de belangen van de bewoners. Het is een orgaan dat er voor zorgt dat de leefomgeving in Welgelegen zo optimaal mogelijk is. Er is regelmatig contact met de gemeente Apeldoorn en de wijkagent. De wijkraad is een brug tussen de autoriteiten en de bewoners. Ze is geen onderdeel van de gemeente en zal als het nodig is ook tegen de gemeente ingaan.

Als bewoners onderling een conflict hebben dan zal de wijkraad verwijzen naar buurtbemiddeling. De wijkraad heeft een infomatieverstrekkende taak en zal de bewoners de juiste weg wijzen.

Share