Bijeenkomst speelplein Lange/ Korte Grafte 26 september

Op 4 september is een brief bezorgd bij de omwonenden. Dit is de inhoud:

Apeldoorn, 4 september 2019

Beste bewoner,

In de afgelopen periode is de Montessorischool Passe Partout in het nieuws geweest met een aantal ideeën voor hun school en het speelparkje aan de Lange Grafte. Zo kregen zij subsidie voor hun schoolplein om deze op te knappen en werden zij aangewezen als school die samen met de buurt een Tiny Forest kunnen krijgen.  Ook hebben zij samen met de kinderen een droomidee gemaakt voor het speelveldje, bij dit idee zou ook een verkeersmaatregel nodig zijn. Voor de duidelijkheid: dit was een idee, geen vaststaand plan.

Bij omwonenden hebben deze plannen voor  onrust gezorgd, veroorzaakt door niet optimale communicatie of onduidelijkheid in verstrekte informatie. Intussen hebben wij met een aantal bewoners gesprekken gehad en is veel van deze onrust gelukkig ook weer weggenomen. Wat we  graag willen is  samen met school en omwonenden kijken hoe we het parkje kunnen opknappen. Dit kan heel klein zijn, door bijvoorbeeld een speeltoestel te vervangen, of een haagje te planten, maar ook andere ideeën zijn welkom! Ook zouden we samen met de bewoners en de school willen kijken of we een geschikte plek in de wijk kunnen vinden voor een Tiny Forest.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor een bewonersavond op 26 september a.s.

Inloop is van 19.00 tot 19.30. Het programma start echt om 19.30 en zal tot uiterlijk 21.00 duren.

De locatie wordt waarschijnlijk “Hangingout” in gebouw 2021. We verzoeken u zich voor deze avond aan te melden via secretariaat@wijkraadwelgelegen.nl o.v.v. Naam en aantal personen.

Na aanmelding ontvangt U een bevestiging met de definitieve locatie.

Agenda:

  1. Opening en inleiding door Fransje Vrancken, voorzitter wijkraad Welgelegen
  2. Tiny Forest, uitleg.
  3. Inleiding werksessie met voorbeelden voor invulling speelveld
  4. Uiteen in groepen
  5. Vervolg en afsluiting

Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt alle input verzameld en voorgelegd aan onze ontwerpers. Er komt daarna nog een  bewonersbijeenkomst om de tekeningen voor te leggen.

Met vriendelijke groeten,

Fransje Vrancken, voorzitter wijkraad Welgelegen

Astrid Willemsen, Stadsdeelmanager Noordoost

Speelweefsel vervolg

Gisteravond was er een goedbezochte bijeenkomst over extra speelmogelijkheden in het Mheenpark.

Jos van Nuenen trapt af

Tjerk en Jos van Nuenen hielden een wervend verhaal over avontuurlijk spelen. Het oog is gevallen op het zuidelijke deel van het Mheenpark. Er wordt al veel gespeeld en dat moet zo blijven, maar misschien kan het nog avontuurlijker.

De wijkraden Welgelegen en Zevenhuizen ondersteunen dit van harte. Wordt vervolgd

www.mheenpark.nl

Op verzoek van PCBO Montessorischool school Passe Partout,  zijn wij aan het bedenken hoe wij het o.a. het schoolplein toegankelijker en vriendelijker kunnen maken.Ook willen wij aan de voorkant een soort buurtpark ontwikkelen. Heeft u ideeën, laat het ons weten.

Een uitgebreid verslag https://drive.google.com/file/d/1HYGxawedgqiIqcPtrzME9EE2Tc4UpmGS/view?usp=drivesdk