Bijeenkomst speelplein Lange/ Korte Grafte 26 september

Op 4 september is een brief bezorgd bij de omwonenden. Dit is de inhoud:

Apeldoorn, 4 september 2019

Beste bewoner,

In de afgelopen periode is de Montessorischool Passe Partout in het nieuws geweest met een aantal ideeën voor hun school en het speelparkje aan de Lange Grafte. Zo kregen zij subsidie voor hun schoolplein om deze op te knappen en werden zij aangewezen als school die samen met de buurt een Tiny Forest kunnen krijgen.  Ook hebben zij samen met de kinderen een droomidee gemaakt voor het speelveldje, bij dit idee zou ook een verkeersmaatregel nodig zijn. Voor de duidelijkheid: dit was een idee, geen vaststaand plan.

Bij omwonenden hebben deze plannen voor  onrust gezorgd, veroorzaakt door niet optimale communicatie of onduidelijkheid in verstrekte informatie. Intussen hebben wij met een aantal bewoners gesprekken gehad en is veel van deze onrust gelukkig ook weer weggenomen. Wat we  graag willen is  samen met school en omwonenden kijken hoe we het parkje kunnen opknappen. Dit kan heel klein zijn, door bijvoorbeeld een speeltoestel te vervangen, of een haagje te planten, maar ook andere ideeën zijn welkom! Ook zouden we samen met de bewoners en de school willen kijken of we een geschikte plek in de wijk kunnen vinden voor een Tiny Forest.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor een bewonersavond op 26 september a.s.

Inloop is van 19.00 tot 19.30. Het programma start echt om 19.30 en zal tot uiterlijk 21.00 duren.

De locatie wordt waarschijnlijk “Hangingout” in gebouw 2021. We verzoeken u zich voor deze avond aan te melden via secretariaat@wijkraadwelgelegen.nl o.v.v. Naam en aantal personen.

Na aanmelding ontvangt U een bevestiging met de definitieve locatie.

Agenda:

  1. Opening en inleiding door Fransje Vrancken, voorzitter wijkraad Welgelegen
  2. Tiny Forest, uitleg.
  3. Inleiding werksessie met voorbeelden voor invulling speelveld
  4. Uiteen in groepen
  5. Vervolg en afsluiting

Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt alle input verzameld en voorgelegd aan onze ontwerpers. Er komt daarna nog een  bewonersbijeenkomst om de tekeningen voor te leggen.

Met vriendelijke groeten,

Fransje Vrancken, voorzitter wijkraad Welgelegen

Astrid Willemsen, Stadsdeelmanager Noordoost

Wapenrustlaan

De kruising met de Wapenrustlaan. Aroralaan in Apeldoorn
De kruising met de Wapenrustlaan.

Vanaf 17 oktober gaat de kruising Wapenrustlaan/Auroralaan op de schop. Er is een plan gemaakt om de oversteek veiliger en duidelijker te maken. De Waperustlaan is een belangrijke verkeersader in Apeldoorn en het oversteken daarvan kan eigenlijk alleen maar veilig bij de verkeerslichten (1 JhR Q v Uffordlaan/Wapenrustlaan, 2 Deventerstraat/Zutphensestraat/Deventerstraat).

Dan zijn er oversteekplaatsen drie oversteekplaatsen tussen bij de verkeerslichten.

  • Bij de bushalte bij de Dianalaan (alleen voor voetgangers).
  • De Aldi bij de Auroralaan en
  • tenslotte de Latonalaan. De laatste is volstrekt onduidelijk en gevaarlijk, maar de gemeente vindt dat deze geen aandacht behoeft. Alleen de oversteek bij de Auroralaan wordt aangepakt.

Wilt u het hele memo lezen dan kunt u het memo downloaden.