Aanmelden voor de ALV

Op 19 april wil de wijkraad vergaderen met haar leden, bewoners van Welgelegen en andere belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd! Wilt u zich van te voren aanmelden middels dit formulier dan weten we hoeveel stoelen we kunnen klaarzetten. Alvast hartelijk dank!

Aan de linkerkant ziet u een kopje ALV 2019, maar u kunt ook hier klikken.